Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie nr 16.2019

Wójta Gminy Wieniawa z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wieniawa

2019-02-12 12:50:20
Zarządzenie nr 15.2019

Wójta Gminy Wieniawa z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie zasad redagowania oraz trybu opracowywania i przedkładania projektów uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy

2019-02-12 12:49:47
Zarządzenie nr 14.2019

Wójta Gminy Wieniawa z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji do oceny ofert w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Wieniawa pn. „Modernizacja Budynku Przedszkola Publicznego i Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieniawie ul. Kochanowskiego 86” ZP 1.2019

2019-02-12 12:49:11
Zarządzenie nr 13.2019

Wójta Gminy Wieniawa z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie prowadzenia Rejestru Umów w Urzędzie Gminy Wieniawa

2019-02-12 12:48:36
Zarządzenie nr 12.2019

Wójta Gminy Wieniawa z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych jednostek podległych gminie w roku 2019

2019-02-12 12:48:00
Zarządzenie nr 11.2019

Wójta Gminy Wieniawa z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Publicznego w Wieniawie

2019-02-12 12:47:13
Zarządzenie nr 10.2019

Wójta Gminy Wieniawa z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 134.2015 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 31 grudnia 2015 roku

2019-02-12 12:46:29
Zarządzenie nr 9.2019

Wójta Gminy Wieniawa z dnia 21 stycznia 2019 roku ustalenia wysokości prewspółczynnika oraz współczynnika proporcji VAT do stosowania w Urzędzie Gminy w Wieniawie w 2019 roku

2019-02-12 12:45:34
Zarządzenie nr 8.2019

Wójta Gminy Wieniawa z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Wieniawie

2019-02-06 13:46:37
Zarządzenie nr 7.2019

Wójta Gminy Wieniawa z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieniawa w 2019 r.”

2019-01-21 15:15:39