Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr III.8.2018

Rady Gminy w Wieniawie z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wieniawa na 2019 rok

2019-01-04 09:56:42
Uchwała Nr III.7.2018

Rady Gminy w Wieniawie z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

2019-01-04 09:56:05
Uchwała Nr III.6.2018

Rady Gminy w Wieniawie z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019 – 2023

2019-01-04 09:55:30
Uchwała Nr III.5.2018

Rady Gminy w Wieniawie z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy na 2019 rok Komisji Stałych Rady Gminy w Wieniawie

2019-01-04 09:54:51
Uchwała Nr III.4.2018

Rady Gminy w Wieniawie z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa na lata 2018 – 2033

2019-01-04 09:54:08
Uchwała Nr III.3.2018

Rady Gminy w Wieniawie z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018

2019-01-04 09:53:26
Uchwała Budżetowa na rok 2019 Nr III.2.2018 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 21 grudnia 2018 roku

2019-01-04 09:51:49
Uchwała Nr III.1.2018

Rady Gminy w Wieniawie z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa na lata 2019 – 2033

2019-01-04 09:50:36
Uchwała Nr II.15.2018

Rady Gminy w Wieniawie z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego w budynku mieszczącym się w Wieniawie przy ul. Kasztanowej 29 stanowiącym własność Gminy Wieniawa

2018-12-07 11:51:19
Uchwała Nr II.14.2018

Rady Gminy w Wieniawie z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części powierzchni dachu usytuowanego na budynku Urzędu Gminy, położonego w Wieniawie przy ul. Kochanowskiego 88

2018-12-07 11:50:07