Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Przetarg ZP 15.2018

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 600.000,00 PLN na pokrycie deficytu budżetowego w związku z ujętymi do realizacji zadaniami inwestycyjnymi

2018-12-19 15:06:10
Przetarg ZP 14.2018

BUDOWA PARKINGU W M. SKRZYNNO DZ. NR EWID. 66, 427, 428 I 429

2018-12-18 15:20:51
ZP 13.2018

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i multimedialnego TIK do  Publicznej Szkoły Podstawowej z Klasami Sportowymi w Wieniawie

2018-12-17 14:41:06
Przetarg ZP 12.2018

BUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY WIENIAWA

2018-12-03 12:17:22
Przetarg ZP 10.2018

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 2.567.667,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2018 rok oraz spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

2018-09-18 10:57:43
ZP 9.2018

BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. KOCHANÓW WIENIAWSKI O DŁ. 748 MB DZ. NR EWID. 90 I 151

2018-09-10 08:34:07
ZP 8.2018

Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej wraz z urządzeniami pozostałej małej architektury oraz zagospodarowania zieleni w ramach otworzenia Otwartych Stref Aktywności w Gminie Wieniawa

2018-08-24 12:17:49
Przetarg ZP 4.2018

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY WIENIAWA

2018-07-19 14:30:51
Przetarg ZP 7.2018

Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP w Wieniawie

2018-07-04 09:03:20
Przetarg 6.2018

Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP w Wieniawie

2018-06-18 12:52:53