Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Przetarg nieograniczony nr 1

Wójt Gminy Wieniawa na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) , art. 28, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2017 r., poz. 624 z późn. zm) oraz §3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy.

2018-04-09 12:48:08
Dzierżawa - KORYCISKA

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy  w trybie przetargowym.

2018-01-15 16:09:59