Konkurs otwarty na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wieniawa 

 

 

Wójt Gminy Wieniawa ogłasza konkurs otwarty na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wieniawa w 2017 roku, który skierowany jest do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w Urzędzie Gminy w Wieniawie, ul. Kochanowskiego 88, 26-432 Wieniawa (w godzinach pracy Urzędu) lub przesłanie jej na w/w adres w terminie do dnia 23 marca 2017 r.O przystąpieniu do konkursu decyduje data wpływu oferty (potwierdzona pieczęcią wpływu).

 

Załączniki

Zarządzenie.pdf

Data: 2017-03-14 16:38:34 Rozmiar: 337.23k Format: .pdf Pobierz

Regulamin.pdf

Data: 2017-03-14 16:38:34 Rozmiar: 387.71k Format: .pdf Pobierz

Umowa.pdf

Data: 2017-03-14 16:38:34 Rozmiar: 456.09k Format: .pdf Pobierz

Załacznik nr 2 do regulaminu - Oferta.docx

Data: 2017-03-14 16:38:34 Rozmiar: 22.27k Format: .docx Pobierz

Zalącznik nr 3 do regulaminu - Sprawozdanie.docx

Data: 2017-03-14 16:38:34 Rozmiar: 22.83k Format: .docx Pobierz

Liczba odwiedzin : 591
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Wieniawie
Osoba wprowadzająca informację : Monika Jędrys
Osoba odpowiedzialna za informację : Monika Jędrys
Czas wytworzenia: 2017-03-14 16:38:34
Czas publikacji: 2017-03-14 16:38:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak