Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Konkurs otwarty na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wieniawa

Wójt Gminy Wieniawa ogłasza konkurs otwarty na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wieniawa w 2016 roku, który skierowany jest do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dofinansowaniem będa objęte zadania w zakresie działalności klubów biorących udział w rozgrywkach sportowych w piłce nożnej.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w Urzędzie Gminy w Wieniawie, ul. Kochanowskiego 88, 26-432 Wieniawa lub przesłanie jej na w/w adres w terminie do dnia 16 grudnia 2016 r do godz. 12:00. O przystąpieniu do konkursu decyduje data wpływu oferty (potwierdzona pieczęcią wpływu). 

2016-12-13 09:44:47
Konkurs otwarty na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wieniawa

Wójt Gminy Wieniawa ogłasza konkurs otwarty na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wieniawa w 2016 roku, który skierowany jest do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dofinansowaniem będa objęte zadania w następujących dyscyplinach sportowych:

-        Sekcja 1a – piłka nożna – seniorzy,

-        Sekcja 1b – piłka nożna – juniorzy,

-        Sekcja 2 – piłka ręczna,

-        Sekcja 3 – zapasy.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w Urzędzie Gminy w Wieniawie, ul. Kochanowskiego 88, 26-432 Wieniawa (w godzinach pracy Urzędu) lub przesłanie jej na w/w adres w terminie do dnia 9 maja 2016 r. O przystąpieniu do konkursu decyduje data wpływu oferty (potwierdzona pieczęcią wpływu). 

2016-05-24 12:36:18