Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr Ra.510.2018

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy w Wieniawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2033

2019-01-07 12:00:29
Uchwała Nr Ra.509.2018

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy w Wieniawie projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2019

2019-01-07 11:57:01
Uchwała Nr Ra.87.2018

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej przez Gminę Wieniawa kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową

2018-02-23 11:31:45
Uchwała Nr Ra.86.2018

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Wieniawa planowanego w Uchwale Budżetowej na rok 2018 deficytu

2018-02-23 11:27:37